អ្នកបើកបរ​ (Driver)
@ UMG Cambodia
Job Summary:
Location: Phnom Penh;
Function: Security Guard / Driver / Maid
Level: Other
Term: Full-time
Salary: Negotiable
Company: UMG Cambodia
Industry: Machinery / Automation Equipment
Responsibilities:
បើកបរជូននាយក្រុមហ៊ុនទៅជួបភ្ញៀវ បើកបរជួនបុគ្គលិក្រុមហ៊ុនទៅជួបភ្ញៀវ ឬកន្លែងផ្សេងទៀតតាមតំរូវការ សំអាតរថយន្តពេលទំនេរ​ និងជួយការងារផ្សេងទៀតតាមថ្នាក់លើដាក់អោយ
Requirements:
មានសុខភាពល្អ និងកាយសប្បទារឹងម៉ាំង មានចិត្តល្អ ឧស្សាហ័ព្យាយាមនិងចេះជួយការងារក្រុម មានបទពិសោធន៍បើកឡាន យ៉ាងតិច​ ៣​ឆ្នាំ មានប័ណ្ណបើកបរមានសុពលភាព និង​ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរ ក្បាលធំ (គ)ឡើងទៅ ស្រលាញ់ការងារ​ និងមានភាពស្មោះត្រង់ អាចទៅតាមបណ្តាលខេត្ត ឬ​ ប្រចាំការនៅការិយាល័យ
Closing Date: 17-Mar-2018
How to Apply:

Method 1 Please send your application to the below contact:

Name: Chak Sokkheang
Email: sokkheang.chak@umgroups.com
Phone: 088 52 39 800/096 60 77 375
Website: www.umgcambodia.com
Address: #48,National Road 4, Sangkat Chom Chao, Khan Po Senchey

Method 2 Already had an account? Click To Apply

About The Company:
United Mercury Group (UMG) is a fast growing heavy equipment solution provider in Cambodia. Understanding of customer needs, prudent management, and extensive coverage across Cambodia, UMG not only survived the crisis, but also successfully grew its business exponentially through the years. We offer market leading products such as Volvo Construction Equipment (VCE), SDLG, LS Tractor, UD Truck, Schwing Stetter, JMC Light Trucks, Airman, Baifa Generator, Furukawa, Dong Feng Truck and Tsurumi Pump. Our business revolves around customer satisfaction. We choose to provide more than just simply selling quality construction equipment , instead our services cover their other needs as well. Our address: #48 National Road no 4 Sangkat Chomchao Khan Posenchey Phnom Penh.
Similar Jobs
New
DKSH (Cambodia) Ltd. Phnom Penh;
New
ITL (INDO-TRANS LOGISTICS CAMBODIA) Phnom Penh;
New
OXLIQ BEVERAGE INTERNATIONAL CO., LTD. Phnom Penh;