អ្នកបើកបររថយន្ត (១០ នាក់).
@ ITL (INDO-TRANS LOGISTICS CAMBODIA)
Job Summary:
Location: Phnom Penh;
Function: Security Guard / Driver / Maid
Level: General (Officer / Associate etc.)
Term: Full-time
Salary: 200-400
Company: ITL (INDO-TRANS LOGISTICS CAMBODIA)
Industry: Logistics / Freight / Shipping
Responsibilities:
បើកបរក្បាលកុងទីន័រ
Requirements:
មានប័ណ្ណបើកបរ (សម្រាប់ឡានក្បាលបី) មានទីលំនៅពិតប្រាកដ អាចធ្វើការលើសម៉ោងបាន ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសបន្តិចបន្តួច មានភាពស្មោះត្រង់ គោរពវិន័យក្រុមហ៊ុន ចេះជួយកិច្ចការមិត្តរួមក្រុម មានភាពអំណត់ព្យាយាម មានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមទាក់ទង 069​585​373
Closing Date: 25-Feb-2018
How to Apply:

Method 1 Please send your application to the below contact:

Name: KORN KONGKEA...
Email: chris.kongkea@itlvn.com
Phone: 069585373/kornkongkea (skype)
Website: www.itlvn.com
Address: #99, Norodom Blvd, SK. Beoung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh

Method 2 Already had an account? Click To Apply

About The Company:
Indo Trans Logistics (ITL) is dedicated to the goal of being the premier regional solutions provider for integrated Logistics, Freight & transports management and Aviation Services. By playing an essential role in our clients’ businesses and delivering value added services throughout the supply chain with the highest quality service and the highest integrity, we aimed for complete customer satisfaction at all times. ITL endeavors to stay ahead with a creative solutions and the development of new service products to provide customers with unparalleled, innovative yet cost effective solutions. Our success is attributed by our employees and measured by the enrichment of the quality of life for our people and to fulfill our social and civil responsibilities to the communities we serve.
Similar Jobs
New
DKSH (Cambodia) Ltd. Phnom Penh;
New
UMG Cambodia Phnom Penh;
New
OXLIQ BEVERAGE INTERNATIONAL CO., LTD. Phnom Penh;